Przyspieszone procedura układowe


Przyspieszone procedura układowe i prawo restrukturyzacyjne i naprawcze. Nowelizacja kodeksu cywilnego skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Ponadto skrajność terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwójka lata). Nowe przepisy przewidują też, że w kwestiach przeciwko konsumentom sąd będzie z urzędu badał, lub doszło do przedawnienia to znaczy nie. Skuteczne dochodzenie należności również procedura upadłościowe i restrukturyzacyjne - ochrona zarządu. Postępowanie upadłościowe, układowe, sanacyjne jako uzasadnienie zarządu przed roszczeniami prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne. Nowela KPC o przedawnieniu roszczeń z dn. ... Dochodzenie roszczeń procedura cywilne po zmianach z września roku. Zarządzanie procesem cywilnym poprzez przewodniczącego i przez sąd. Obowiązku procesowe stron w tym ciężar wspierania procesu. Czas właściwy postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu na zgłoszenie twierdzeń faktycznych i złożenie wniosków dowodowych. Zakres postępowania odwoławczego, w tym uzupełniającego postępowania dowodowego. Regulacja instytucji zażalenia. Podstawy apelacji w postępowanie restrukturyzacyjne gdzie sprawdzić kwestiach cywilnych. Postępowanie klauzulowe. Przedawnienie roszczeń Nowela o przedawnieniu roszczeń ( maja ). Jakie czynności przerywają ruch przedawnienia? Czy dochodzenie roszczeń przed sądem jest ograniczone w czasie? Prezentacja: pismo procesowe. Węzłowe zagadnienia egzekucji sądowej i środki poprawy efektywności egzekucji. Wniosek egzekucyjny. Wybór sposobów egzekucji poprzez wierzyciela. Wybór komornika poprzez wierzyciela. Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika poprzez komornika, pragnienie jego zgłoszenia, aspekt działania komornika na skutek tego rodzaju wniosku, opłaty złączone z tym wnioskiem. Współpraca wierzyciela z komornikiem. Zmiana zakresu egzekucji przedmiotowa i podmiotowa. Obowiązki informacyjne komornika, ich formy i zakres. Skargi na działalność komornika do organów dozoru administracyjnego. Skarga na przewlekłość do sądu okręgowego. Strategia obrony przed egzekucją. Skarga na czynność komornika w trybie art. kpc, jej podstawy i udział wierzyciela w postępowaniu skargowym. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji i zarzuty stron przeciwko planowi podziału. Powództwa przeciw egzekucyjne dłużnika i osoby trzeciej. Skarga pauliańska i jej działanie na efektywność egzekucji. Opłaty egzekucyjne, podstawy wniosku o redukcja opłaty egzekucyjnej. Kiedy egzekucję względem członków zarządu można uznać za bezskuteczną? Najważniejsze zasady prawa upadłościowego. Pojęcie zdolności upadłościowej. Podstawy ogłoszenia upadłości. Rodzaje postępowania upadłościowego. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości. Skutki ogłoszenia upadłości. Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne.


Komentarze: 3


Copyright © 2019 Przygotowanie organizacji do